Fudbal na lokalu čine pre svega ljudi, profesionalci, entuzijasti, zaljubljenici u “najvažniju sporednu stvar na svetu”. Zadatak svih nas je da kroz zajednički timski rad, sa planom, brinemo o fudbalu i stalno unapređujemo fudbal u Pirotu na bolje !

Najnovije Vesti


100 GODINA FUDBALA U PIROTU

1919-2019. JAVNI POZIV SVIM LJBITELJIMA FUDBALA, NEKADAŠNJIM FUDBALERIMA, SPORTSKIM RADNICIMA, SUDIJAMA I TRENERIMA, FUDBALSKIM FUNKCIONERIMA, SPORTSKIM NOVINARIMA, KOLEKCIONARIMA I FUDBALSKIM KLUBOVIMA KOJI POSEDUJU FOTOGRAFIJE, STARINE I ARHIVSKU GRAĐU O FUDBALU U...

opširnije


VIŠE VESTISam pojam bazični izveden je iz pojma baza, pa samim tim ukazuje na to da je u pitanju onaj deo fudbalskog sporta koji predstavlja bazu tj. temelj vrhunskom i profesionalnom fudbalu. Bazični fudbal predstavlja 99% fudbalskog sporta. UEFA je definisala ovaj pojam jednostavno: Svaki fudbal koji nije profesionalni i nije vrhunski, definiše se kao GRASSROOTS tj. bazični fudbal. Bazični fudbal podrazumeva sve vidove fudbalskog sporta bez obzira na nivo sposobnosti, pol, starost, oblik i dimenzije igrališta i vrstu fudbalske igre. Osnovne premise bazičnog fudbala su masovnost i raznovrsnost pa se na osnovu stepena razvijenosti ovih parametara izvode ocene i dodeljuju zvezdice nacionalnim asocijacijama. Reprezentativne selekcije nacionalnih saveza kao i profesionalni fudbalski klubovi i njihove fudbalske škole tj. akademije ne pripadaju bazičnom fudbalu. Iz ove definicije jasno proističe da je svaki fudbal za decu bazični kao i: amaterski fudbal, uključujući i ženski sve do reprezentativnog nivoa; FUN FOOTBALL (zabavne školice fudbala) i školski fudbal. Karakteristika bazičnog fudbala je i realna potreba za uključivanjem i drugih subjekata, fizičkih i pravnih lica u sve aktivnosti: roditelja, zaposlenih u obdaništima i školama, opštinskih saveza sportoova, Ministarstva za prosvetu, Ministarstva za sport i omladinu, itd. GRASSROOTS konceptu se pristupa na najširoj osnovi; ni jedan segment ne sme biti zapostavljen ukoliko je cilj unapređenje kvaliteta i omasovljenje fudbala, u protivnom osipanje broja učesnika je neizbežno na svim nivoima, od najmlađeg uzrasta igrača do profi igrača, navijača.PRATITE NAS