O Savezu


Fudbalski savez grada Pirota predstavlja krovnu fudbalsku organizaciju u opštini Pirot, koja je 29. februara 2016. godine dobila status grada. Fudbalski savez grada Pirota baštini tradicije Nišavske župe, koja je osnovana 1929. godine, kao prve fudbalske organizacije na teritoriji Ponišavlja.


Pod ingerencijom Fudbalskog saveza grada Pirota su:Kompletna aktivnost bavljenja fudbalskim sportom na teritoriji Fudbalskog saveza grada Pirota obuhvata:Na teritoriji Fudbalskog saveza grada Pirota fudbalsku infrastrukturu čine 3 gradska stadiona (Pirot, Dimitrovgrad i Babušnica), 6 mini pič terena i 25 travnatih terena.